( آرشیو )

با زوار الحسین

مراسم بعدی

( آرشیو مراسم ها )

آخرین مراسم ها

( آرشیو )

اخبار پیرامون

( آرشیو )

خلوت روزه

خطا
  • Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM s043u_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM s043u_content AS a LEFT JOIN s043u_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN s043u_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN s043u_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN s043u_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN s043u_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM s043u_categories AS cat JOIN s043u_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN s043u_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-02-19 05:26:37') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-02-19 05:26:37') AND a.catid IN (2) ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC LIMIT 0, 4 Got error 28 from storage engine SQL=SELECT a.id, a.title, a.alias, a.title_alias, a.introtext, a.language, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN a.modified = 0 THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = 0 THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,CASE WHEN badcats.id is not null THEN 0 ELSE a.state END AS state,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,( SELECT MAX(contact.id) AS id FROM s043u_contact_details AS contact WHERE contact.published = 1 AND contact.user_id = a.created_by) as contactid,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0) AS rating, v.rating_count as rating_count,c.published, CASE WHEN badcats.id is null THEN c.published ELSE 0 END AS parents_published FROM s043u_content AS a LEFT JOIN s043u_categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN s043u_users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN s043u_users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN s043u_categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN s043u_content_rating AS v ON a.id = v.content_id LEFT OUTER JOIN (SELECT cat.id as id FROM s043u_categories AS cat JOIN s043u_categories AS parent ON cat.lft BETWEEN parent.lft AND parent.rgt WHERE parent.extension = 'com_content' AND parent.published != 1 GROUP BY cat.id ) AS badcats ON badcats.id = c.id INNER JOIN s043u_content_frontpage AS fp ON fp.content_id = a.id WHERE a.access IN (1,1) AND c.access IN (1,1) AND CASE WHEN badcats.id is null THEN a.state ELSE 0 END = 1 AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2018-02-19 05:26:37') AND (a.publish_down = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_down >= '2018-02-19 05:26:37') AND a.catid IN (2) ORDER BY c.lft, a.featured DESC, fp.ordering, a.created DESC

پربازدید ترین ها

( آرشیو )

اخبار هیئت

صفحه نخست | مراسم ها | تماس با ما | درباره هیئت

طراحی اپلیکیشن,قیمت تبلیغات گوگل,ساعت متحرک جوملا,طراحی سایت 24 ساعته,طراحی سایت در 24 ساعت,پرکلراتیلن,پرکلر اتیلن,قیمت طراحی سایت حرفه ای,آموزش جوملا,طراحی اپلیکیشن موبایل,بشکه پرکلرواتیلن,طراحی سایت ارزان,آموزش طراحی سایت,آموزش طراحی وب سایت,ماژول تاریخ ایرانی,قیمت طراحی کاتالوگ,طراحی سایت املاک,طراحی سایت مداحی,xvhpd shdj,سایت های آماده,نمونه طراحی کاتالوگ,آموزش طراحی وب سایت با جوملا,طراحی لوگو,قیمت طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,طراحی سایت رایگان,طراحی سایت فروشگاه اینترنتی,ماژول ساعت برای جوملا,ماژول تاریخ شمسی,طراحی کارت ویزیت,وب سایت ارزان,طراحی کاتالوگ,طراحی سایت فروشگاهی,طراحی کاتالوگ حرفه ای,طراحی سایت حرفه ای,تبلیغات در سایت گوگل,طراحی سایت صنعتی,تبلیغ گوگل,تبلیغات گوگل,گوگل ادوردز,طراحی اپلیکیشن اندروید,قیمت طراحی وب سایت,ماژول ساعت جوملا 3,تبلیغات در صفحه اول گوگل,طراحی سایت شخصی,طراحی سایت حرفه ای,پرکلرواتیلن,طراحی سایت مذهبی,طراحی سایت ارزان,طراحی سایت خبری,ماژول تاریخ شمسی جوملا 3,طراحی سايت با جوملا,طراحی سایت خبرگزاری,ماژول تاریخ جوملا,طراحی سايت با جوملا,طراحی کاتالوگ تبلیغاتی,تبلیغات گوگل,ساعت برای جوملا,قیمت طراحی سایت,طراحی وب سایت حرفه ای,ماژول تاریخ عربی,ماژول تاریخ انگلیسی,طراحی سایت فوری,تبلیغات در گوگل,سایت آماده,